sâmbătă, 14 ianuarie 2012

ASIGURAREA CALITĂŢII INVATAMANTULUI

      Asigurarea calităţii învăţământului preuniversitar este o responsabilitate majoră a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, a autorităţilor locale, precum şi a fiecărei unităţi şi instituţii de învăţământ. Toate unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar răspund public de rezultatele activităţilor pe care le desfăşoară.

    Acreditarea, autorizarea provizorie şi evaluarea periodică a unităţilor şi instituţiilor de învăţământ preuniversitar se realizează de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin intermediul Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi a altor organisme abilitate, conform legislaţiei în vigoare.
  Controlul calităţii resursei umane, a activităţilor de predare-învăţare, a activităţilor de management educaţional se face de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin intermediul Inspectoratelor Şcolare
       Performanţele profesionale ale personalului didactic şi didactic auxiliar sunt evaluate anual, la nivelul fiecărei unităţi şcolare, în baza unei metodologii cadru aprobate prin Ordin de ministru.
       Directorii unităţilor şi instituţiilor de învăţământ preuniversitar prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea sau în instituţia pe care o conduc. Raportul este prezentat în faţa Comitetului de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor locale şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean.
       Inspectoratul Şcolar Judeţean prezintă un raport anual privind starea învăţământului pe teritoriul judeţului, respectiv municipiului Bucureşti. Acest raport  se face public şi este remis Direcţiei Judeţene de Educaţie şi   Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
      Educaţiei, Cercetării şi Inovării prezintă anual, în faţa Parlamentului, Raportul privind starea învăţământului preuniversitar în România. Raportul se face public.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu